Aktualności

Pozytywne zarządzanie i przywództwo w organizacjach społecznie odpowiedzialnych

Katedra Doskonałości Biznesowej WNEiZ UMK, Koło Naukowe Doktorantów WNEiZ, Centrum Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu UMK oraz Fundacja Institute of Effective Asset Management mają zaszczyt zaprosić na 2. Międzynarodową Konferencję Naukową „Pozytywne zarządzanie i przywództwo w organizacjach społecznie odpowiedzialnych”

Konferencja odbędzie się 14 września 2017 r. (czwartek)
na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK  w Sali Rady Wydziału, Toruń, ul. Gagarina 13a

Konferencja jest bezpłatna.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń, poglądów oraz wyników badań naukowych w obszarach:

  • Pozytywne zarządzanie: relacje interpersonalne, komunikacja wewnątrzorganizacyjna, zaufanie, zachowania organizacyjne
  • Przywództwo: współczesne koncepcje przywództwa, role odgrywane przez kierownictwo różnego szczebla, wyzwania (wewnątrz- i zewnątrzorganizacyjne) stojące przed liderami organizacji biznesowych, sektora publicznego i organizacji non-profit
  • Odpowiedzialność biznesu w stosunku do pracowników i innych interesariuszy, społeczeństwa i środowiska naturalnego

 

Prosimy o zgłoszenie udziału do 30 czerwca 2017 r. 

poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie: http://jcrl.umk.pl/conferences/2nd-international-scientific-conference


Projekt na wzmocnienie potencjału fundacji

W marcu 2017 r. Fundacja Institute of Effective Asset Management złożyła wniosek o dofinansowanie projektu, wnioskując o środki w ramach projektu “Inicjuj z FIO bis” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Wniosek o środki został opracowany przez Joannę Pucek oraz Barbarę Jóźwik.

Wniosek fundacji, otrzymując 44,25 na 50 pkt., został sklasyfikowany na 38 pozycji na 188 złożone wnioski i uzyskał dofinansowanie.

Projekt „Wzmocnienie potencjału Fundacji Institute of Effective Asset Management bis” obejmował zakup sprzętu (bindownicy, laminarki, maszyny do przypinek) oraz artykułów biurowych umożliwiających przygotowywanie materiałów niezbędnych do realizacji różnego rodzaju działań, np.: warsztatów, szkoleń, konferencji.

Projekt realizowany w terminie 01.05-30.06.2017 r.


Ekowalentynki 2017

 


 

Recykling daje owoce

 

plakat recykling daje owoce

 


Współpraca grantowa z Funduszem Inicjatyw Obywatelskich

W styczniu 2016 r. Fundacja Institute of Effective Asset Management  złożyła wniosek o dofinansowanie projektu na zakup sprzętu dla fundacji (urządzenie wielofunkcyjne oraz laptop z oprogramowaniem). Wniosek o środki opracowała Pani Barbara Jóźwik w ramach projektu “Inicjuj z FIO” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Wniosek, otrzymując 46 na 50 pkt., został sklasyfikowany na 15 pozycji na 204 złożone wnioski, uzyskał akceptację i dofinansowanie.

 

W ramach przyznanego wsparcia na projekt „Wzmocnienie potencjału Fundacji Institute of Effective Asset Management” dokonaliśmy zakupu sprzętu:

– laptop z oprogramowaniem,

– urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, ksero, skaner, fax).

 

Projekt zrealizowany w terminie 01.04-31.05.2016 r.

 

granty-inicjuj-z-fio