Archiwum aktualności

przejdź do strony z Aktualnościami

 


Recykling daje owoce

plakat recykling daje owoce

 


Współpraca grantowa z Funduszem Inicjatyw Obywatelskich

W styczniu 2016 r. Fundacja Institute of Effective Asset Management  złożyła wniosek o dofinansowanie projektu na zakup sprzętu dla fundacji (urządzenie wielofunkcyjne oraz laptop z oprogramowaniem). Wniosek o środki opracowała Pani Barbara Jóźwik w ramach projektu “Inicjuj z FIO” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Wniosek, otrzymując 46 na 50 pkt., został sklasyfikowany na 15 pozycji na 204 złożone wnioski, uzyskał akceptację i dofinansowanie.

W ramach przyznanego wsparcia na projekt „Wzmocnienie potencjału Fundacji Institute of Effective Asset Management” dokonaliśmy zakupu sprzętu:

– laptop z oprogramowaniem,

– urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, ksero, skaner, fax).

Projekt zrealizowany w terminie 01.04-31.05.2016 r.

granty-inicjuj-z-fio