Władze fundacji

W skład Rady Fundacji Institute of Effective Asset Management wchodzą:

  • prof. dr hab. Robert Karaszewski – Przewodniczący Rady
  • mgr Robert Ratajczak – Wiceprzewodniczący Rady
  • dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK
  • dr inż. Maciej Pańka
  • mgr Waldemar Razik
  • dr Kamila Skrzypczyńska *

* Członkostwo w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Fundacji.

W skład Zarządu Fundacji Institute of Effective Asset Management wchodzą:

  • dr inż. Mateusz Tomanek – Prezes
  • dr Kamila Skrzypczyńska – Wiceprezes